Het seizoen is op 4 maart afgetrapt!

Geplaatst op 10-03-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Willem Boddendijk

Een enorm gezellige Nieuwfietsjaarborrel en planning

Het kan niemand ontgaan zijn, zeker als je op een van de hoofdkantoren werkt en de narrowcasting schermen gezien hebt! Afgelopen maandag was in CIRCL de nieuwfietsjaarborrel, waar we de plannen voor de rest van het jaar samen doornamen. Voorafgaand aan de gezellige borrel met Salsa achtergrondmuziek en dans, hebben we onze ALV gehouden in een van de prachtige sustainable ruimtes in de kelder van CIRCL. Er was een mooie opkomst van leden, waar naast het zittende en nieuwe bestuur ook nog een aardig groepje leden was gekomen, plus een aspirant lid.

De huidige voorzitter opent

De vergadering opende met de terugblik van Maurits op het afgelopen jaar. De hoogtepunten daarin waren uiteraard de buitenlandreis, de prachtige opkomst van de trainingen en de kletsnatte Dam tot Dam.  Zowel de trainingen en de DtD gaven wat nieuwe gesprekstof, aangezien LeefVitaal! een nieuw beleid heeft, waardoor we dit jaar de trainingen anders zullen inrichten. Peter is druk met het organiseren van de nieuwe trainingen, met de nieuwe trainer. Er zullen wat meer kosten voor de leden aan vast zitten, maar we gaan als club hier ook aan bijdragen. De trainingen zijn toch de basis van onze club!

De Dam tot Dam gaf aanleiding om veiligheid wat nader onder de loupe te nemen. We constateerden dat het een erg druk bezocht evenement is, waarbij de Fietsclub als gastheer en roadcaptain optrad voor leden en niet-leden. Vooral onder de niet-leden zat een groepje onervaren rijders, wat tot gevaarlijke situaties leidde. Dit heeft het bestuur aangezet om een veiligheids manifesto te schrijven, te vinden op de site vanaf nu.

Bestuurswisselingen

Maurits bedankte Jacob heel hartelijk voor zijn jaren als bestuurslid. Hij had de portefeuille MTB en de laatste jaren was hij ook de belangrijkste kracht achter de nieuwe fietskleding! We zullen in het bestuur geen aparte stoel meer hebben voor MTB. Dit houdt niet in dat we geen MTB activiteiten meer willen opzetten, maar we willen daarvoor graag leunen op het enthousiasme en initiatief van de leden !

De nieuwe aanwinst in het bestuur is Linda Boersma, zij gaat het bestuur versterken in algemene zin. Ze is een heel enthousiaste fietster, met aardig wat kilometers in de benen. Ze zal uiteraard ook het vrouwenfietsen gaan begeleiden in de club!

Maurits gaf aan dat hij het als oud-medewerker van ABN AMRO steeds lastiger vind om de voorzittersrol te vervullen, maar wel graag verbonden blijft bij de club. Hij draagt zijn hamer daarom over aan Willem, die op zijn beurt de secretarisrol overdraagt aan Maurits.  Maurits bedankt voor je vijf jaren bestuur, waarvan je het meerendeel de rol van voorzitter vervulde! Je hebt de club toch mooi haar eerste lustrumjaar in geloodst!

Nieuwe voorzitter

Willem nam vervolgens het woord over om over het komende jaar te spreken. Hij gaf aan dat we de ingezette koers van Agile samenwerking willen voortzetten. Dit houdt in dat het bestuur samen met de leden de acties oppakt en uitvoert, waarbij iedereen zijn steentje bijdraag. De voorzittersrol en secretaris zijn vooral nodig voor de algemene uitstraling en aansturing vanuit de PV. De penningmeesterstaken kunnen uiteraard niet gedeeld worden! De tweejaarlijkse planningssessies zullen de basis blijven voor de evenementenkalender!

5-jaar-bestaanOns eerste Lustrum in 2019

We haalden het net al aan: onze Fietsclub bestaat dit jaar 5 jaar!  Met op dit moment 118 leden hebben we een prachtige groep mensen bij elkaar om samen onze sport te beleven. We willen dit graag vieren na de zomer! Eind september willen we naar bijvoorbeeld de Ardennen met zoveel mogelijk leden, om daar samen te fietsen en het lustrum te vieren! We stellen voor om een lustrum commissie in het leven te roepen om dit weekend voor te bereiden

Het financiële verslag van de penningmeester

De kascommissie heeft ook weer goed werk verricht. Ze hebben de cijfers van penningmeester Martin kritisch bekeken en goedgekeurd. Martin had de boeken goed op orde, waarvoor dank!. Er waren een paar kleine tips, zoals schrijf op de bonnetjes van de koffie bij welk evenement dit is betaald.

Een algemene opmerking was dat er best een aardig bedrag in kas is. De verklaring hiervoor ligt deels in de reserveringen die we altijd hebben aangehouden voor leden die hun shirt nog niet hadden besteld. In de vorige ALV was besloten dat we deze reservering konden laten vrijvallen zodra we het nieuwe tenue nog eenmaal aan iedereen hadden aangeboden. Dit hebben we afgelopen jaar middels verschillende mails, nieuwsberichten en nieuwsbrieven gedaan. Daar is ook ruim gebruik van gemaakt, waardoor er nu veel leden in het prachtige nieuwe shirt rijden. Deze reserve geeft ons nu de ruimte om naar de nieuwe trainingen te kijken en om ons lustrum goed te vieren!

De planning

Na deze succesvolle ALV zijn we naar boven gelopen naar de rooftopbar voor de borrel, wat ondertussen een nieuwe traditie begint te worden.

De sfeer zat er al goed in, zeker doordat er tegelijk een salsaclinic werd gegeven! Onder het genot van de muziek van de dansles hebben we informeel verder gesproken over de activiteiten die we nog willen doen dit jaar. Het lustrum is natuurlijk uitgebreid besproken. Maar er zijn ook heel leuke nieuwe initiatieven opgeworpen.

Een moderne fietser is tegenwoordig geïnteresseerd in de data die zijn fietsactiviteiten oplevert. Dit levert een nieuwsgierigheid op naar hoe de profteams hiermee omgaan. Gerrit heeft links naar het Dimension Data team, hij gaat vragen of het mogelijk is voor de club om een bezoek te brengen aan  het team of een presentatie te krijgen van hen over dit onderwerp.

Verder is er een lang gekoesterde wens om eens een rondje te kunnen rijden met een (oud-)prof. We hebben als bestuur al meerdere aanbiedingen ontvangen hiervoor, maar deze zijn commercieel nooit haalbaar voor de club. Waarschijnlijk ziet de oud-prof direct dollartekens zodra hij ABN AMRO hoort?? We gaan eens onderzoeken of we niet toch iets van de grond kunnen krijgen.

Het lustrum willen we graag groots organiseren, zowel voor de leden die mee willen op ons lustumweekend, als voor de leden die hier niet bij aanwezig kunnen zijn . We willen graag een lustrumcommissie om ons te helpen hier een groot succes van te maken. Wil je je aanmelden via fietsclub@pvabnamro.nl als je een organisatietalent bent, danwel creatief bent ?.

 Het was al met al een hele fijne avond met gezichten die ik al een tijdje niet gezien had door de winterperiode. Het was een prachtige start van een nieuw fietsseizoen, waarin we een mooi feest te vieren hebben!

Willem Boddendijk