Nieuwfietsjaarborrel, Brainstorm, ALV op 4 maart

Geplaatst op 14-02-2019  -  Categorie: Algemeen

Op 4 maart is er in CIRCL vanaf 1800 uur weer gelegenheid voor alle leden om mee te denken over welke activiteiten we in 2019 willen organiseren. Die avond zal beginnen met een en korte terugblik op het afgelopen verenigingsjaar, waarna we snel overgaan in de Nieuwjaarsborrel  en daarna zullen we met jullie gaan brainstormen over het nieuwe jaar.

Wil je je hier inschrijven als je komt?

Agenda 4 maart ABN AMRO Fietsclub

18:00 Inloop (kamer 7 in CIRCL)
18:10 De huidige Voorzitter blikt terug op het jaar 2018
18:20 De nieuwe Voorzitter blikt vooruit op de plannen voor het jaar 2019
18:30 De Penningmeester doet verslag over het jaar 2018
18:40 De kascommissie geeft kort commentaar
18:45 Overige zaken & sluiting